Yahoo diu no!

Cop de porta als nasos de Microsfot. A través del bloc de l’Enrique Dans, llegeixo l’article del Wall Street Journal. En resum, Yahoo diu que la oferta de Microsoft és insuficient i que s’aprofiten de la feble situació de l’empresa per robar Yahoo, textualment.

” Yahoo’s board believes that Microsoft’s is trying to take advantage of the recent weakness in the company’s share price to ‘steal’ the company. ”

Més llenya al foc, a vere en què resulta tot. De moment obliguen a Microsoft a moure fitxa, …

Deixa un comentari